BioVar.be is een actieve speler in de biologische varkenssector die een vooruitstrevende rol op zich neemt en die samen met andere producenten een vraaggericht ketenverhaal op zet zodat de meerwaarde van de biologische varkens kan gegarandeerd worden.